Wrocław 18.04.2024

Oferta

Drukuj

SSCM

Urządzenie do zaciskania mostków sznurów przyłączeniowych dwu- lub trzyżyłowych z uprzednio ściągniętą izolacją zewnętrzną

więcej »

SSCM Wysokowydajne, półautomatyczne urządzenie do zaciskania mostków sznurów przyłączeniowych dwu- lub trzy żyłowych z uprzednio ściągniętą izolacją zewnętrzną. Zdolność produkcyjna na poziomie 1000 szt. na godzinę. Prostota budowy, działania i obsługi umieszcza to urządzenie w czołówce tej kategorii maszyn. Do podstawowych zalet należy ergonomia obsługi maszyny pozwalająca na łatwe operowanie dużymi partiami produkcyjnymi bez konieczności wysiłku, czy utrudnień dla operatora.

Przygotowane wcześniej kable (pocięte na odcinki i ściągnięta izolacja zewnętrzna) są zadawane ręcznie do zacisku poprzez system lejkowatych prowadnic. Lekki docisk automatycznie wyzwala cykl roboczy. Następuje wyrównanie końców przewodów – „cięcie zerowe”, odizolowanie, jednoczesny zacisk kontaktów mostka i samoczynne wyprowadzenie produktu z obszaru roboczego.

Zaciskane mostki
Maszyny SSCM umożliwiają zaciskanie większości obecnie spotykanych na światowym rynku typów mostków. Cechą szczególną maszyn SSCM jest brak wymagań stosowania mostków wyposażonych w lejki prowadzące. Rozwiązanie to daje producentom swobodę co do wyboru stosowanych komponentów, umożliwiając znaczącą obniżkę kosztów.

Standardowe wyposażenie SSCM
- ergonomicznie umieszczony i łatwy w użyciu system zadawania kabli
- zespół cięcia wyrównawczego i odizolowania z systemem odprowadzania odpadów
- zintegrowany zasobnik podajnika wibracyjnego z czujnikiem konieczności uzupełnienia materiału
- elektryczna prasa zaciskająca o zwartej budowie oraz łatwym do zmiany regulacji oprzyrządowaniu
- przyjazny interfejs komunikacyjny do zadawania nastaw maszynowych i parametrów procesu oraz umożliwiający szybką diagnostykę maszyny i lokalizację przyczyn błędów
- system szybkiej gotowości do pracy po włączeniu urządzenia bez konieczności ustawiania i innych czynności przygotowawczych.

Opcjonalne wyposażenie SSCM
- podajnik taśmowy zintegrowany z czujnikiem braku mostków do automatycznego uzupełniania poziomu komponentów

DANE TECHNICZNE:
obrabiane przekroje żył 0,75 – 1,5 mm2 (wartości teoretyczne)
min. odizolowanie zewnętrzne 22 mm
minimalne odizolowanie 7 mm
wydajność do 1000 szt. / h (w zależności od typu zaciskanych mostków)
zasilanie elektryczne 400 VAC (3P+N+E), 50 Hz
moc zainstalowana 2,5 kW
Zasilanie pneumatyczne 6 bar
wymiary (g x s x w) 900 x 1500 x 2050 mm
Ciężar ok. 600 kg

UWAGA: Powyższe dane mają charakter orientacyjny do czasu potwierdzenia ich po dostarczeniu wymaganych próbek materiałów.

Maszyna jest wyposażona w osłonę przestrzeni roboczej spełniającą wymagania CE - Dyrektywa 2006/42/EC.


MASZYNA SSCM przystosowana do zaciskania mostków typu Schucko:
Np. PFT 480 p2-11 PGR
z dwukanałowym czujnikiem rozpoznawania kolorów
- uruchamianie cyklu poprzez docisk podawanego kabla – bez pedału
- podajnik wibracyjny zintegrowany
- lejkowe prowadnice ułatwiające wprowadzanie przewodów
- cięcie wyrównawcze pustych końców izolacji
- skrócenie żyły ziemi ochronnej)

FIRMA CRIMPART jest rekomendowanym przez CURTI Sp.A. dostawcą maszyn SSCM.