Wrocław 25.07.2021

Aktualności

Przyrząd do kalibracji prasy

Przyrząd do kalibracji prasy służy do ustawienia wysokości dolnego punktu zwrotnego prasy na standardową wysokość 135,8 mm. Umożliwia to swobodne używanie różnych aplikatorów na tej samej prasie. Przyrząd oddziałuje na prasę siłą 500 kgf. Jest to średnia siła powodująca zniwelowanie luzów prasy, a to pozwala na uzyskanie dokładniejszych wyników kalibracji.